START

Fundacja JARMAL powołana została w 2019 r. przez Fundatorów: Grażynę Jarkiewicz i Bogdana Maleszę.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o postanowienia Statutu.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury, turystyki, działań wolontariatu oraz promocji regionu.