O nas

Fundacja JARMAL powołana została w 2019 r. przez Fundatorów:
Grażynę Jarkiewicz i Bogdana Maleszę.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach, przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz w oparciu o postanowienia Statutu.


KULTURA – warsztaty artystyczne, imprezy plenerowe – TURYSTYKA – aktywny wypoczynek, piesze wędrówki, grillowanie, pole biwakowe –
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą !